POSTAVITE PITANJE LEKARIMA

Moje ime je (opciono):
Moj email je*:
Moj pol je*(označite polje):
Godina mog rođenja je*:
Zemlja*:
Poštanski broj i mesto*:
Izaberite oblast*:

Ukoliko postoji potreba dodajte sliku uz vaše pitanje:

Odaberite datoteku
Ne želim da moji podaci budu vidljivi na sajtu stetoskop.info

Najnoviji odgovori  (75912)

Pitanje iz oblasti Onkologija | Odgovoreno: 13.12.2018
Odgovorio: Dr Luka Jovanović

Pitanje broj #157798

Poštovani doktore, da li možete da mi pojasnite ovaj rezultat? To je izveštaj sa snimka skenera. 
"U donjem režnju desno prisutna nodularna promena dijametra 6,5mm. Obostrano naglašen vaskularni crtež kao i intersticijum obostrasno bazalno ( lymphangitis carcinomatoza). Medijastinalno prisutne limfoglanule substantimetarskih dimenzija. Supra i subhepticno, perisplenicno, parakolicno, mezokolicno i u maloj karlici prisutna slobodna tečnost. Jetra uvecana, lobuliranih kontura sa difuznim hipodenznih promena po tipu sekundarnih depozita. Slezina interpolarnog dijametra 123mm sa 3-4 fokalnih hipodendznih promena dijametra 15mm sa morfologijom sekundarnih depozita. Retroperitonealno prisutne limfoglandule subsantimetarskih dimenzija. Na svim prikazanim koštanim strukturama prisutne brojne difuzne osteoliticke i osteoskleroticne promene koje odgovaraju sekundarnih depozita."

Poštovana,
Nalaz skenera ukazuje na proširenu malignu bolest. Bolest se proširila na pluća-lymphangitis carcinomatoza, jetru-difuznie hipodenzne promene po tipu sekundarnih depozita, slezinu-3-4 fokalnih hipodendznih promena dijametra 15mm sa morfologijom sekundarnih depozita i kosti-difuzne osteoliticke i osteoskleroticne promene.
Terapija se ordinira ovisno o opštem stanju pacijenta, vrsti maigne bolesti i odluke konzilijuma, ali sa ciljem kupiranja potencijalnih simpotma koje pacijent u ovom stadijumu može da ima: otežano disanje, bolovi itd.
Pozdrav

Postavite komentar Pogledajte postojeće komentare (0)
Pitanje iz oblasti Onkologija | Odgovoreno: 13.12.2018
Odgovorio: Dr Luka Jovanović

Pitanje broj #157878

Zdravo doktore, tati (55 god) je dijagnostificiran rak prostate. Nalazi su sledeci:  l1, l2, l3 - adenocarcinoma prostatae (gleason gradus 4, gleason score 7 (4+3) ) prisutna je perineuralna invazija. Prisutna je invazija kapsule. Tumor zahvata oko 40% ukupno analiziranog tkiva prostate. D1, d2, d3 - hyperplasia adenomatosa prostatae. Prostatitis chronica nonspecifica. Imunohemijska analiza amacr +, p63 jasan mi je g. Skor (ali ne i g. Gradus) i rekla bih da su ovo podaci za levi i desni lobus, ali mi nije jasno šta znače ove invazije i koliko je to opasno? Da li znači da se već proširilo ili? Takođe, nije mi jasna ova imunohemijska analiza. Šta je nalaz za desni lobus, jel on ok? Hvala unapred!

Poštovana,
Glison gradus označava koliko ćelije tumora prostate odstupaju od normale. Što veći broj to veća bizarnost ćelija. Računaju se dva gradusa, najučestaliji u vašem slučaju je gradus 4, a drugi po učestalosti je gradus 3. Zbir čini glison skor 7. Ovakav skor ukazuje na tumor sa umerenim potencijalom za širenje izvan prostate, medjutim s obzirom na postojanje invazije kapsule, dodatne dijagnostika kao na primer MR/CT pregled karlice i UZ abdomena je potrebna da bi se bolest adekvatno stadirala. Biće potrebe za nekim od vidova radikalnog lečenja kao na primer primena lhrh agonista i radikalna zračna terapija, ali naravno tek po prezentaciji urološkom konzilijumu.
Pozdrav

Postavite komentar Pogledajte postojeće komentare (0)
Pitanje iz oblasti Onkologija | Odgovoreno: 13.12.2018
Odgovorio: Dr Luka Jovanović

Pitanje broj #157975

Molim Vas za objašnjenje. Unapred hvala. Otac, 1949. godište, operisan, na sistematskom pregledu otkrivena  senka na plućima. Lobectomia inf. Pulm. Dex. 28. 5. 2018 adenocarcinoma pulmonis infiltrativum hg3, ng3 periferni subpleuralni tumor; najveci promer tumora 32mm; vidjena limfovaskularna infiltracija. Perineuralna ivazija nije uočena. Visceralna pleura infiltrisana tumorom, sa penetracijom tumorskog tikiva na površini pleure. Rub resekcije bronha ne sadrži tumorsko tkivo. Gradus: pt2a, pn 1, pmx konzilijum: primeniti 4 (2+2) ciklusa ht po protokolu gp.

Poštovana,
Radi se o ranom adenokarcinomu pluća. Standard u lečenju ove bolesti je da po dobijanju negativnih linija resekcije nakon operacije (rub resekcije bronha ne sadrzi tumorsko tkivo) lečenje se nastavlja primenom adjuvantne hemioterapije u ovom slučaju po protokolu Cisplatin (c) - Paclitaxel (p) shodno podnošenju i drugi vidovi lečenja kao na primer postoperativna radioterapija može doći u obzir, ali shodno doluci nadležnog konzilijuma.
Pozdrav

Postavite komentar Pogledajte postojeće komentare (0)
Pitanje iz oblasti Onkologija | Odgovoreno: 13.12.2018
Odgovorio: Dr Luka Jovanović

Pitanje broj #158011

Mome sinu, 32 godine, ustanovljena je akutna limfoblasticna leukemija sa filadelfija kromosomom. Nakon godinu dana liječenja urađena mu je transplatacija krvotvornih ćelija. Nakon 10 mjeseci redovnih kontrola koštane srži i krvi, rečeno nam je da zaboravimo leukemiju. Nakon toga, na redovnoj kontroli, pronađeni su kancerogeni leukociti u likvoru. Urađeni nalaz koštane srži kazuje da je zdrava. Krvna slika pokazuje dobru krv. Kako ovo objašnjavate, otkud kancerogeni leukociti u likvoru? Je li se leukemija vratila?

Poštovani,
Uspešno lečenje all sastoji se od kontrole koštane srži i krvne slike, takodje i lečenje (ili prevenciju) diseminacije bolesti, naročito do centralnog nervnog sistema (cns). Na osnovu anamneze koju ste prezentovali, verovatno se radi o ponvnom javljanju bolesti, koja je zahvatila centralni nervni sistem. Moždanice predstavljaju čestu lokalizaciju recidiva s obzirom da čine barijeru između mozga i krvi ( hematoencefalna barijera) koja prevenira ulazak hemioterapije u prostor u kome teče likvor, s toga je kod akutne limfoblasne leukemije potrebno kontrolisati likvor u sklopu redovnih kontrola. Normlno u likvoru ne bi trebalo da se nadju abnormalne ćelije bele loze.
Pozdrav

Postavite komentar Pogledajte postojeće komentare (0)
Pitanje iz oblasti Onkologija | Odgovoreno: 13.12.2018
Odgovorio: Dr Luka Jovanović

Pitanje broj #158176

Poštovani, kao posledica zračne terapije grlića materice, mojoj majci je ostećen deo creva, tako da ona i danas ima probleme sa crevima. Zracna terapija je bila pre 8 godina. Kome se obratiti za pomoć? Hvala.

Poštovana,
Komplikacije zračne terapije je dužan da rešava nadležni onkolog-radiolog. Takođe je dužan da pacijentkinju uputi na dalje pretrage ukoliko se tegobe pogoršavaju, na primer pregled hirurga ili gastroenterologa. Nadležni onkolog-radiolog procenjuje težinu tegoba i ordinira na primer lokalnu negu završnog dela creva lekovitim enemama ili 5asa supozitorijama itd. Takođe naročito je važno pridržavati se higijensko-dijeteskog režima, kao onom u toku zračenja. Imperativ je stolicu činiti mekom i redovnom.
Pozdrav

Postavite komentar Pogledajte postojeće komentare (0)
Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 15183 |  Sledeća»