Ocenite:
  • 64
(2.8 / 64)

Halucinacije

Uzrok nastanka

Halucinacije su vrlo česte kod bolesnih od shizofrenije, manije, postraumatskih poremećaja, delirijuma, demencije. Drugi uzroci mogu biti intoksikacija ili opijenost marihuanom, LSD-om, kokainom, krekom, heroinom, alkoholom. Nekada se halucinacije javljaju i kod teških bolesti kao što su insuficijencija bubrega i jetre i tumori mozga.

Klinička slika

Najčešće i tipične su slušne halucinacije, naročito glasovi. Radi se o glasovima koje čuje samo bolesnik. Najčešće glasovi međusobno razgovaraju, komentarišu bolesnikovo ponašanje, daju savete ili kritikuju bolesnika. Glasovi mogu i naređivati pa govorimo o imperativnim halucinacijama.
Ređe su vidne halucinacije, što znači da te osobe vide stvari koje ne postoje, npr. mogu videti neku neobičnu svetlost, mogu videti čudovišta, ljude, predmete i sl. Postoje i telesne halucinacije što znači da pacijenti imaju osećaje po telu koji nisu izazvani pravim nadražajem. Tako npr. mogu osećati da im se unutrašnji organi raspadaju ili putuju po telu, da im struja prolazi kroz noge. Najređe su halucinacije mirisa i ukusa.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, neuropsihijatrijskog pregleda, laboratorijskih analiza, rendgenografije, CT-a (kompjuterizovana tomografija), NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca) mozga.
Lečenje
Leči se osnovno oboljenje koje je prouzrokovalo halucinacije. Kod shizofrenije se primenjuju antipsihotici. Klasični antipsihotici ublažavaju pozitivne simptome shizofrenije, odnosno halucinacije i sumanute ideje.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar