Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
A75 Pegavac - tifusna groznica koju prenose vaši
Febris typhica pediculis transmissa
A75.0 Pegavi tifus, uzročnik Rickettsia prowazeki
Typhus exanthematosus per Rickettsiam prowazeki
A75.1 Brillova bolest
Morbus Brill
A75.2 Pegavac, uzročnik Rickettsia typhi
Febris typhica per Rickettsiam typhi
A75.3 Pegavac, uzročnik Rickettsia tsutsugamushi
Febria typhica per Rickettsiam tsutsugamushi
A75.9 Pegavac, neoznačen
Febris typhica, non specificata
A77 Osipna groznica koju prenose krpelji
Febris exanthematosa ixodibus transmissa
A77.0 Osipna groznica, uzroč.Rickettsia rickettsii
Febris exanthematosa per Rickettsiam rickettsii
A77.1 Osipna groznica, uzročnik Rickettsia conori
Febris exanthematosa per Rickettsiam conori
A77.2 Osipna groznica, uzročnik Rickettsia siberica
Febris exanthematosa per Rickettsiam sibericam
A77.3 Osipna groznica, uzročnik Rickettsia australis
Ferbis exanthematosa per Rickettsiam australensem
A77.8 Druge osipne groznice koje prenose krpelji
Febres exanthematosae ixodibus transmissae aliae
A77.9 Osipna groznica koju prenose krpelji, neoznačena
Febris exanthematosa, non specificata
A78 Kju-groznica
Febris Q
A79 Druge rikecioze
Rickettsioses aliae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: