Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
A50 Urođeni sifilis
Syphilis congenita
A50.0 Rani urođeni simptomatski sifilis
Syphilis symptomatica praecox congenita
A50.1 Rani urođeni latentni sifilis
Syphilis praecox latensi congenita
A50.2 Rani urođeni sifilis, neoznačen
Syphilis praecox congenita, non specificata
A50.3 Pozno sifilisno urođeno oboljenje oka
Oculopathia syphilitica tarda congenita
A50.4 Mladalački neurosifilis
Neurosyphilis juvenilis tarda congenita
A50.5 Drugi pozni urođeni simptomatski sifilis
Syphilis symptomatica tarda congenita alia
A50.6 Pozni urođeni latentni sifilis
Syphilis tarda latens, congenita
A50.7 Pozni urođeni sifilis, neoznačen
Syphilis tarda congenita, non specificata
A50.9 Urođeni sifilis, neoznačen
Syphilis congenita, non specificata
A51 Sveži sifilis
Syphilis recens
A51.0 Primarni sifilis polnih organa
Syphilis genitalis primaria
A51.1 Primarni sifilis čmara
Syphilis analis primaria
A51.2 Primarni sifilis drugih lokalizacija
Syphilis primaria, locorum allorum
A51.3 Sekundarni sifilis kože i sluznice
Syphilis cutis et mucosae secundaria
A51.4 Drugi sekundarni sifilis
Syphilis secundaria alia
A51.5 Sveži latentni sifilis
Syphilis recens latens
A51.9 Sveži sifilis, neoznačen
Syphilis recens, non specificata
A52 Pozni sifilis
Syphilis tarda
A52.0 Sifilis srca i krvnih sudova
Syphilis cardiovascularis
A52.1 Simptomatski sifilis nervnog sistema
Neurosyphilis symptomatica
A52.2 Asimptomatski sifilis nervnog sistema
Neurosyphilis asymptomatica
A52.3 Sifilis nervnog sistema, neoznačen
Neurosyphilis, non specificata
A52.7 Drugi pozni simptomatski sifilis
Syphilis symptomatica tarda alia
A52.8 Pozni latentni sifilis
Syphilis tarda latens
A52.9 Pozni sifilis, neoznačen
Syphilis tarda, non specificata
A53 Drugi neoznačeni sifilis
Syphilis alia et non specificata
A53.0 Latentni sifilis, neoznačen kao rani ili pozni
Sifilis latens, ut recens sive tarda,non specificata
A53.9 Sifilis, neoznačen
Syphilis, non specificata
A54 Infekcija gonokokom
Infectio gonococcica
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: