Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
A20 Kuga
Pestis
A20.0 Kuga čvorova prepona
Pestis bubonica
A20.1 Kuga kože
Pestis cellulocutanea
A20.2 Kuga pluća
Pestis pneumonica
A20.3 Zapaljenje moždanica uzrokovano kugom
Meningitis pestica
A20.7 Sepsa uzrokovana kugom
Pestis septica
A20.8 Drugi oblici kuge
Pestis, formae aliae
A20.9 Kuga, neoznačena
Pestis, non specificata
A21 Tularemija - Kuga glodara
Tularaemia
A21.0 Ulcerozna tularemija žlezda
Tularaemia ulceroglandularis
A21.1 Tularemija žlezda oka
Tularaemia oculoglandularis
A21.2 Tularemija pluća
Tularaemia pulmonalis
A21.3 Tularemija želuca i creva
Tularaemia gastrointestinalis
A21.7 Generalizovana tularemija
Tularaemia generalisata
A21.8 Drugi oblici tularemije
Tularaemia, formae aliae
A21.9 Tularemija, neoznačena
Tularaemia, non specificata
A22 Antraks - Crni prišt
Anthrax
A22.0 Antraks kože
Anthrax cutaneus
A22.1 Antraks pluća
Anthrax pulmonalis
A22.2 Antraks želuca i creva
Anthrax gastrointestinalis
A22.3 Sepsa - trovanje uzrokovano antraksom
Anthrax septicus
A22.8 Drugi oblici antraksa
Anthrax, formae aliae
A22.9 Antraks, neoznačen
Anthrax, non specificatus
A23 Bruceloza - Mediteranska groznica
Brucellosis
A23.0 Bruceloza, uzročnik Brucella melitensis
Brucellosis per Brucellam melitensem
A23.1 Bruceloza, uzročnik Brucella abortus
Brucellosis per Brucellam abortus
A23.2 Bruceloza, uzročnik Brucella suis
Brucellosis per Brucellam suis
A23.3 Bruceloza, uzročnik Brucella canis
Brucellosis per Brucellam canis
A23.8 Druga bruceloza
Brucellosis alia
A23.9 Bruceloza, neoznačena
Brucellosis, non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: