OGLAŠAVANJE NA SAJTU WWW.STETOSKOP.INFO

Želite da se oglašavate na sajtu www.stetoskop.info?

Želite da postanete naš lekar saradnik?

Želite da postavite banner na sajtu www.stetoskop.info?

Pošaljite nam odmah mail na office@stetoskop.info

CENOVNIK za oglašavanje na sajtu naći ćete na linku:

Cenovnik bannera na sajtu stetoskop.info

NAPOMENA: Objava stručnih tekstova lekara se ne naplaćuje sa naše strane, niti Stetoskop isplaćuje novčanu nadoknadu autorima za objavu istih. Gore navedeni cenovnik se ne odnosi na stručne tektove. Princip rada je da lekari dobrovoljno šalju tekstove na stetoskop.info mail, a mi ih objavljujemo uz obavezno navođenje imena i prezimena autora.