Ocenite članak:
  • 0
(0 / 0)

Fiberglas kočići


Autor: Dr Dunja Stojanović Gruičić    

Glavni razlog zbog kojeg su endodontski lečeni zubi podložniji frakturi jeste gubitak velike količine zubne supstance, traume i preparacije pristupnog kaviteta. Da bi sprečili nastanak frakture zuba, kao i postigli ojačanje endodontski lečenog zuba upotrebljavaju se fiberglas kočići.

Kompozitni kočići ojačani staklenim vlaknima (FRC kočići) su napravljeni od staklastih vlakana, neorganskog punioca i smole matriksa i više od pola zauzimaju staklasta vlakna usmerena čitavom dužinom uzdužne ose kočića. Koriste se fabrička pakovanja, različitog oblika i veličine kočića. Pozitivne osobine fiberglas kočića su te da imaju fizičke osobine slične dentinu. Kočić se savija zajedno sa zubom, postiže se maksimalna retencija sa dentinom iz kanala korena, lako se plasira u kanal, dobrih je estetskih osobina. Fiberglas ne utiče na boju zuba, za razliku od metala koji može dati blagu prebojenost. Estetika je idealna, i zbog toga se koristi kod krunica od bezmetalne keramike ili ukoliko se zub nadoknađuje plombom. 
 

Najvažnija osobina kompozitnih kočića je njihova elastičnost, koja je veoma bliska elastičnosti dentina i kompozitnih materijala. Svojim modulom elastičnosti u velikoj meri rasteretili su koren zuba i omogućili ravnomeran prenos sila duž korena, a samim tim i manju mogućnost njegovog preloma, za razliku od metalnih i keramičkih kočića, kod kojih postoji veći rizik od pojave fraktura korena. Kočići poseduju odličnu svetlosnu provodljivost što nam omogućava korišćenje svetlosno-polimerizujućih materijala za fiksiranje kočića, koji ostvaruje značajno bolju retenciju od konvencionalnih cemenata kojim se fiksiraju metalni kočići.

Kompozitni kočić se može primeniti kod pacijenata svih uzrasta, ali posebno je značajan u dečjoj stomatologiji, kod zuba sa nezavršenim rastom korena. Za ove zube karakteristični su kratki korenovi i izrazito tanki zidovi korenskih kanala, zbog čega adhezivno cementirani kočići mogu doprineti prevenciji fraktura korena i sačuvati integritet epitelnog pripoja kod mladih pacijenata.

Kontakt forma

Poruka je uspešno poslata

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru