POSTAVITE PITANJE LEKARIMA

Moje ime je (opciono):
Moj email je*:
Moj pol je*(označite polje):
Godina mog rođenja je*:
Zemlja*:
Poštanski broj i mesto*:
Izaberite oblast*:

Ukoliko postoji potreba dodajte sliku uz vaše pitanje:

Odaberite datoteku
Ne želim da moji podaci budu vidljivi na sajtu stetoskop.info

dr Erika Horvat

Oblast: Fizijatrija i rehabilitacija

Biografija:


Rođena 1973, srednju Medicinsku školu završila u Subotici (opšti smer).
Osnovne studije pohađala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu – odsek opšte medicine, diplomirala 2001. godine.
Specijalistički ispit položila 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
2016. godine završila kurs „Klinička elketromioneurografija na Klicinci za neurologiju u okviu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Radila od 2001-2003 u Zdravstvenom centru Senta kao lekar opšte prakse od 2003 zaposlena u Banji Kanjiža.