POSTAVITE PITANJE LEKARIMA

Moje ime je (opciono):
Moj email je*:
Moj pol je*(označite polje):
Godina mog rođenja je*:
Zemlja*:
Poštanski broj i mesto*:
Izaberite oblast*:

Ukoliko postoji potreba dodajte sliku uz vaše pitanje:

Odaberite datoteku
Ne želim da moji podaci budu vidljivi na sajtu stetoskop.info

doc dr Zoran Perišić

Oblast: Bolesti srca

Asistent je na Medicinskom fakultetu u Nišu na katedri za internu medicinu. Od 1995.godine nalazi se na mestu načelnika Odeljenja za Invazivnu dijagnostiku i pejsmejkere. Na Klinici je prvi uradio sledeće intervencije: ugradnju prvog frekventno adaptibilnog sistema, prvu elektronsku kontrolu pejsmejkera, prvi dvokomorski sistem (VDD i DDD), prvi regulator atrijalnog ritma (AT500-DDDRP), prve kateterizacije levog i desnog srca, prvu PTCA i implantaciju stenta. Ove 2005.godine ugradio je prvi Loop recorder (Medtronic 9526) i prvi ICD (Medtronic GEM 7231Cx). U više navrata imao je edukaciju iz oblasti elektrostimulacije u Kliničkom Centru Srbije i u inostranim centrima. Na Institutu DEDINJE imao je edukaciju iz oblasti invazivne i interventne kardiologije, kao i na PCR u Parizu 2003. i na JIM u Rimu 2004.godine, PCR 2005.godine, Medtronic kurseve "How to approach complex arrhythmias" i "ICD therapy in the 21st century - Basic training". Dr Zoran Perišić ima više od 500 ugrađenih pejsmejkera i više od 550 postavljenih koronarnih stentova. Član je Jugoslovenske Radne grupe za elektrostimulaciju, Jugoslovenskog udruženja kardiologa i Nukleusa grupe za interventnu kardiologiju. Pri Evropskom udruženju kardiologa član je radne grupe za interventnu kardiologiju i Radne grupe za srčani ritam. Od 1991.godine učesnik je svih važnijih kardioloških sastanaka u zemlji i inostranstvu a iz oblasti kojima se bavi objavljivani su mu radovi na evropskim i svetskim kongresima. Autor je i koautor u preko 340 radova iz oblasti kardiologije. Godine 2002. objavio je monografiju »Dijabetesna kardiomipatija». Godine 2004. učestvuje u pisanju udžbenika INTERNA MEDICINA, koji je izašao iz štampe 2005.godine. Godine 2005. bio je urednik knjige "Savremeni koncepti elektrostimulacije srca". Jula 2005.godine objavljen je rad sa odeljenja za invazivnu dijagnostiku u časopisu EUROPACE: "Prevention of pocket related complications with fibrin sealant in patients undergoing pacemaker implantation who are receiving anticoagulant treatment", prvi iz Srbije objavljen u ovom časopisu. Oktobra 2005.godine dobio je Povelju Medicinskog fakulteta u Nišu zbog uvođenja novih metoda u kliničku praksu. Glavni istraživač je u studijama: STEALTH, PANORAMA, NOBORI CORE, BIOPACE...