POSTAVITE PITANJE LEKARIMA

Moje ime je (opciono):
Moj email je*:
Moj pol je*(označite polje):
Godina mog rođenja je*:
Zemlja*:
Poštanski broj i mesto*:
Izaberite oblast*:

Ukoliko postoji potreba dodajte sliku uz vaše pitanje:

Odaberite datoteku
Ne želim da moji podaci budu vidljivi na sajtu stetoskop.info

dipl. logoped Smilja Vukotić

Oblast: Logopedija

Biografija:

- Smilja Majević, diplomirani logoped, rođena 1981. u Beogradu.
- Diplomirala na Defektološkom fakultetu, logopedski smer, 2005. godine kao prvi svršeni student u generaciji.
- Po zavrsetku studiranja započela pripravnički staž na Klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.
- Nakon pripravničkog staža nastavlja sa radom na dečijem odeljenju Klinike.
- Bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računanja i ostalih školskih veština.
- Radi sa pacijentima koji su doživeli povredu glave, pacijentima koji imaju smanjene motorne i/ili mentalne sposobnosti i/ili imaju problem sa čulom vida/sluha.
- Od 2017.godine je vodeći logoped u LIH Olivia’s Place Shenzhen Pediatric Clinic, u Kini.