Ocenite članak:
  • 0
(0 / 0)

Dete ponavlja reči - šta raditi?


Autor: dipl. logoped Smilja Vukotić    

Pojam ponavljanje reči može da se odnosi na dve različite stvari. 
 
Kada dete na početku rečenice ponovi reč dva ili više puta pa potom nastavi da govori, onda govorimo o problemima fluentnosti  ( brzopletost i mucanje).


Postoje i situacije kada dete na postavljeno pitanje odgovara ponavljanjem te iste rečenice, ili dete tokom dana ponavlja određenu reč više puta bez situacionog opravdanja. U pitanju je eholalija koja može da bude trenutna ( čim čuje dete i ponovi) i odložena (dete ponavlja reč/fraze/rečenice više puta tokom dana). 

Dete koje na pitanje odgovara tako što to pitanje ponovi, nije razumelo ono što smo mu rekli. Ono pokušava da ponavljanjem te rečenice da smisao za njega nepoznatim rečima ili možda nepoznatoj kombinaciji poznatih reči. Sa jedne strane, dete može da pokušava da prepozna reč dok je samo izgovara ili da ponavljajući reči sačeka vašu reakciju i neverbalnom komunikacijom ( pogled, gest, osmeh, mimika) razume verbalni nalog.

Dete koje ponavlja reč, takođe, ne razume njeno značenje, bilo u potpunosti ili delimično. Ono je najčešće oduševljeno kombinacijom glasova i trudi se da to oduševljenje produži.

Ako dete ponavlja reči/rečenice ( eholalija), to nam je znak da razumevanje govora nije odgovarajuće. Tada je potrebna logopedska dijagnostika i u skladu sa dobijenim rezultatima savetovanja ili tretman.


Kontakt forma

Poruka je uspešno poslata

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru