Bazalni metabolizam

Bazalni metabolizam je minimalna količina energije neophodna za funkcionisanje organizma koji potpuno miruje u ležećem položaju sa zatvorenim očima. Veličina zavisi od telesne mase, telesnog sastava, uzrasta, pola, termoregulacije, zdravstvenog stanja i dr. Bazalni metabolizam učestvuje sa 60-75% u energetskoj potrošnji i u praksi se izračunava prema telesnoj masi i polu.

Izračunajte vrednost Vašeg bazalnog metabolizma:
Težina:  kg Visina:  cm Pol:  Uzrast: 
 

Tabela izračunavanja bazalnog metabolizma na osnovu telesne mase (TM) prema SZO

UZRAST [god] < 3 3 - 10 10 - 18 18 - 30 30 - 60 > 60
Muškarci
[kcal/dan]
60.9 x ТМ-54 22.7 x ТМ +495 17.5 x ТМ +651 15.3 x ТМ +679 11.6 x ТМ +879 13.5 x ТМ +487
Žene
[kcal/dan]
61.0 x ТМ-51 22.5 x ТМ +499 12.2 x ТМ +746 14.7 x ТМ +496 8.7 x ТМ +829 10.5 x ТМ +596