Zdravlje muškarca

Sve što je potrebno za jednog muškarca da zna. Polne bolesti, sexualnost, preporučena ishrana, privlačnost kod žena i sl.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 10 |  Sled. »

Članak iz oblasti Zdravlje muškarca
Ocena: 3.37 | Komentari: 1
Piše: ass dr Dragan Milić

Bolesti grudne aorte

bolesti-grudne-aorte
Veliki protok krvi kroz torakalnu aortu pod velikim pritiskom, je bez premca u vaskularnom sistemu. S toga će bilo koje stanje koje narušava integritet torakalne aorte, poput disekcije, rupture i traumatskog oštećenja, imati katastrofalne posledice. Aneurizma aorte se definiše kao trajno ograničeno proširenje sa uvećanjem promera za najmanje 50% u odnosu na normalni dijametar na tom nivou.
 
Članak iz oblasti Zdravlje muškarca
Ocena: 3.48 | Komentari: 3

Karcinom bronha

karcinom-bronha
Simptomatologija karcinoma bronha u evoluciji bolesti predstavlja pozni fenomen. Pojava simptoma obično ukazuje na stadijum odmakle bolesti. Međutim, oko 90% pacijenata u početku su bez simptoma bez obzira da li karcinom ima status lokalne, regionalno proširene ili metastatske bolesti. U vreme pojave simptoma ili radiografske detekcije na plućima prošlo je već 3/4 evolucije tumora.
 
Članak iz oblasti Zdravlje muškarca
Ocena: 2.82 | Komentari: 1
Piše: dr Tatjana Nemeth Blažić, HIJZ Zagreb

Polne bolesti - više znanja manja opasnost od zaraze

polne-bolesti-više-znanja-manja-opasnost-od-zaraze
Polno prenosive bolesti (SPB), kao što ime kazuje, prenose s čoveka na čoveka polnim kontaktom. Izuzetno retko infekcija se može preneti i nepolnim putem (npr. kontaminiranim predmetima). Širenju bolesti pogoduju učestalo menjanje partnera, loši socijalni i higijenski uslovi, migracija stanovništva, savremen način življenja, ali i nedostatak polne edukacije i kulture.
 
Članak iz oblasti Zdravlje muškarca
Ocena: 3.49 | Komentari: 1
Piše: ass dr Dragan Milić

Bolest limfatika

bolest-limfatika
Prvenstvena uloga limfnog sistema je vraćanje vanćelijske tečnosti iz intersticija u (venski) krvotok. Limfni sistem, u koordinaciji sa imunim, takođe funkcioniše kao zaštitni filter od invazije tela stranim materijama. Stvaranje interstersticijalne tečnosti je regulisano Starlingovim transkapilarnim silama hidrostatskog i osmotskog pritiska.
 
Članak iz oblasti Zdravlje muškarca
Ocena: 3.15 | Komentari: 1
Piše: prof dr Slobodan Antić

Dijabetes melitus tip 2 i kardiovaskularna bolest

dijabetes-melitus-tip-2-i-kardiovaskularna-bolest
Danas u svetu oko 200 miliona ljudi boluje od dijabetesa, a u našoj zemlji preko 500.000. Preko 90% svih obolelih čine oboleli od dijabetesa tip 2. Broj obolelih raste, dužina života se produžava, pa se povećava i učestalost kasnih komplikacija dijabetesa.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 10 |  Sled. »

Vesti:

Debljina doprinosi progresiji karcinoma prostate

Istraživanje provedeno u Centru za rak „Anderson“ dovodi u vezu povećanu telesnu težinu pacijenta oboljelog od karcinoma prostate sa povećani...

Pravilna ishrana povoljno utiče na plodnost

Muškarci koji jedu više mlečnih proizvoda i mesa, a manje zelene salate, paradajza i voća, verovatno će imati gori kvalitet semene tečnosti od ...

Rizik u crvenom mesu?

Nova studija ide u korist dokazima da redovna upotreba crvenog mesa može skratiti život. Nalazi ukazuju da ljudi koji jedu meso mogu da poboljšaju ...

Depresija u vreme alergija

Osobe koje pate od bipolarnog poremećaja ili depresije osećaju pogoršanje kada su izložene alergenu koji im smeta