Zdravlje dece

Za pravilan razvitak i razvoj deteta potrebno je voditi računa. Pročitajte o tome više ovde.

« Pret. | 1 ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 15 |  Sled. »

Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.33 | Komentari: 11
Piše: dr Marija Mitković

Dete sa poremećajem pažnje (ADHD)

dete-sa-poremećajem-pažnje-adhd
Roditelji su prilično uznemireni kada iz škole dobiju poruku koja govori da njihovo dete "neće da sluša učitelja", ili "izaziva probleme na času". Jedan od mogućih uzroka ovakvog ponašanja je poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (engl. ADHD - Attention-Deficit Hyperactivity Disorder).
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.19 | Komentari: 5
Piše: mr sci dr Miodrag  Stanković

Kažnjavanje dece - da li su batine iz raja izašle?

kažnjavanje-dece-da-li-su-batine-iz-raja-izašle

Kazna se definiše kao primena bolne, averzivne ili negativne draži za organizam u cilju eliminacije određenog ponašanja. Imajući u vidu svoju i kliničku praksu svojih kolega, primena kazne u odnosu na decu, može biti definisana i drugačije, pogotovo njeni ciljevi.

 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.41 | Komentari: 2
Piše: mr sci dr Miodrag  Stanković

Veština roditeljstva - Time Out

veština-roditeljstva-time-out
“Time out” (čita se tajm aut), označava pravljenje pauze od pozitivnog potkrepljenja (nagrađujućeg ponašanja prema detetu, koje uključuje obraćanje, gledanje, pružanje pažnje i pomoći, kupovina igrački i igranje). Tehnički, tajm aut podrazumeva i mesto gde se primenjuje negativno potkrepljenje (uskraćivanje potkrepljenja). To je postupak koja se koristi da umanji nepoželjno ponašanje. Glavni princip ovog postupka je da osoba na kojoj se primenjuje “time out” nije u stanju da dobije bilo kakvo potkrepljenje u toku određenog vremenskog perioda.    
 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 2.9 | Komentari: 0
Piše: dr Ana Đorđević

Vaspitni stilovi roditelja

vaspitni-stilovi-roditelja

U  svetlu postojećih istraživanja samopopoštovanja, izdvojili smo problem stabilnosti samovrednovanja u različitim okolnostima. Zanimalo nas je da proučimo da li vaspitni stilovi roditelja koreliraju sa značajnim promenama u samoprocenama nakon izvesnog vremenskog perioda, kao i da li neki drugi faktori kao što su socio-demografske varijable i dimenzije ličnosti (ekstraverzija, neuroticizam i psihoticizam) u većoj meri u odnosu na vaspitne stilove koreliraju sa adolescenata sa smetnjama i poremećajima ponašanja upućenih na lečenje.
 

 
Članak iz oblasti Zdravlje dece
Ocena: 3.08 | Komentari: 1
Piše: dr Dragan Zlatanović

Urođeno išćašenje kukova

urođeno-išćašenje-kukova

Urođeno iščašenje kukova je jedna od najdominantnijih urođena mana u koštano-zglobnom sistemu. Prema lekarskim statistikama 75 % urođenih deformiteta lokomotornog sistema pripisuje se ovom poremećaju. Vrlo često je iščašenje kukova udruženo sa drugim deformitetima. U osnovi poremećaja je nepravilnost u razvitku zgloba kuka, što u slučaju neadekvatnog tretmana i kašnjena sa terapijom ostavlja vrlo teške posledice, težek invaliditet.
 

 
« Pret. | 1 ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 15 |  Sled. »

Vesti:

Edukacija roditelja o pravilnoj hidraciji beba i dece

U  domovima zdravlja širom Beograda tokom  jula i  ...

San dovodi do promena u strukturi mozga

Istraživanje sprovedeno na deci starosti od 2 do 5 godina ukazuje na jačanje veza između leve i desne strane mozga tokom sna.

Zaštitimo decu od pasivnog pušenja

Dobro je poznato da je pušenje štetno, a naročito za zdravlje dece. Izloženost dimu kome se ne mogu odupreti šteti njihovom zdravlju. Dečiji o...

Pevanje ili pevušenje leči mucanje

Najnovije metode preferiraju komplementarne metode kombinovanja pevanja ili pevušenja jer je primećeno da prilikom pevanja mucanje nestaje. Intenzi...