Ocenite članak:
  • 75
(2.92 / 75)

Trudnoća posle vantelesne oplodnje


Autor: Ass mr sci. med Aleksandra  Trninić Pjević, ginekolog akušer   

trudnoća-posle-vantelesne-oplodnje

Ukoliko se realizuje implantacija embriona u materici, nakon postupka vantelesne oplodnje, nastaće trudnoća koja se ne razlikuje od prirodno nastale. Eventualne komplikacije u takvoj trudnoći ne mogu se pripisati vantelesnoj oplodnji. Uspešnost vantelesne oplodnje, rađanje živog i zdravog deteta, kreće se u vrhunskim centrima od 30-35%.

Ako ultrazvuk (UZ) potvrdi trudnoću ili ako je pozitivan test na trudnoću ne mora da znači da će krajnji rezultat biti rađanje bebe, jer i ova kao i svaka trudnoća, može biti u ranim nedeljama praćena problemima - krvarenja i eventualno spontani pobačaj.

Ukoliko prvi trimestar (do 12. nedelje trudnoće) prođe uspešno, ponekad uz intenzivnu podršku hormonskim preparatima, dalje se trudnoća nadzire uobičajeno.

Smatra se da je svako podsticanje produkcije jajnih ćelija u postupku VTO (jer povećava verovatnoću za nastanak greške u deobi ćelija) indikacija za genetski skrining ploda, svaka amniocenteza se u ovakvim trudnoćama izuzetno pažljivo razmatra i savetuje tek ukoliko standardni skrining hromozomopatija u prvom trimestru postavi sumnju na postojanje problema.

Trudnoće nakon vantelesne oplodnje su veoma često višeplodne, najčešće blizanačke. Roditeljima se najčešće savetuje, ukoliko postoji više od dva ploda u materici, u interesu rađanja zdrave dece i zbog velike mogućnosti od gubitka cele trudnoće, da se višeplodne trudnoće svedu u prvom trimestru na blizanačke.

Višeplodna trudnoća i njezino praćenje nosi dodatan izazov za ginekologa u odnosu na praćenje trudnoće sa jednom bebom jer ove trudnoće pokazuju veću verovatnoću da će se završiti kao prevremeni porođaj te se savetuju učestaliji pregledi i merenje dužine grlića.

Velike svetske studije nisu pokazale da postoji veća verovatnoća rađanja beba sa urođenim manama, nakon postupka VTO. Incidenca urođenih mana ista je kao za opštu populaciju.

Porođaj se obavlja u skladu sa medicinski indikacijama, imajući u vidu stanje majke, bebe/beba, njihovog položaja i veličine, a sve sa ciljem da se na najbezbedniji način i sa što manje rizika dobije toliko iščekivana beba.

Vantelesna oplodnja VTO

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru