Adrese medicinskih ustanova, apoteka, klinika, kozmetičkih salona ...!

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža
Adrese:  Narodni park bb
Poštanski broj:  24420
Grad:  Kanjiža
Telefon:  +381 24 875-163
+381 24 875-357
+381 24 874-725
+381 24 873-198
Email:  office@banja-kanjiza.com
Website:  http://banja-kanjiza.com/
 
Kategorije
  • Bolnice
  • Banje
Opis

KRATAK ISTORIJAT  BANJE: 


Banja Kanjiža je zdrastveni kompleks sa dugogodišnjom tradicijom. Osnovana je 1913. godine kao banjsko  lečilište, kasnije je funkcionisala kao klasična banja da bi se do današnjeg dana  razvila u  savremeni zdrastveni centar sa širokom paletom svojih usluga. N alazi se na severu Srbije, u Vojvodini, 200 km od Beograda i 200 km od Budimpešte.


1909. godine je formirano Akcionarsko društvo na čelu sa gosp. Hermanom Gr
ü nfeldom. Na osnovu ugovora između opštinske vlasti i akcionarskog društva, voda čudotvornog bunara se ustupa na korišćenje akcionarskom društvu na 30 godina (koncesija).1913. godine je svečano otvoreno novo Arteško kupatilo  u zgradi Abella.

Prvi i drugi svetski rat pogađa i ovaj kraj, u Banji se leče ranjenici.

Posle rata je Banja radila kao državna ustanova pod nazivom „Arteško kupatilo“ i sve do 1976. godine radi u sklopu Doma Zdravlja Kanjiža. 1976. godine Banja se izdvaja referendumom i   funkcioniše kao Centar za rehabilitaciju i rekreaciju Banja u Kanjiži.

1980. godine počinje sa radom novo zdanje Banje , objekat Aquamarin, sa kapacitetom od 150 postelja, terapijskom blokom, sportkom halom, restoranom i bazenima.

BANJA DANAS:

Zahvaljujući ljudskom faktoru i savremenom menadžmentu, Banja je vrlo brzo postala poznata   kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Počev od Japanskog menadžmenta, preko   Adizesa i uvođenja ISO standarda i HACCP sistem, Banja   Kanjiža   se razvila   veoma brzo i postala   savremeni   zdrastveni   centar sa   uslugama koje prate svetske trendove kao   što je zdrastveni turizam, medicinski kontrolisani   wellness, kongresni turizam i sportski turizam.      

Medicinska rehabilitacija (stacionarnog i ambulantnog tipa)

Rehabilitacija i lečenje se vrši pod nadzorom tima lekara specijalista po principima savremene medicinske doktrine uz primenu prirodnog lekovitog faktora - termomineralne vode i peloida (blata).

Primenjuju se:

  • Hidro terapije,
  • Peloidoterapija,
  • Razni oblici elektro i magnetoterapije, svetlosne i sonoterapije,
  • Razni vidovi ručne masaže kao i vacusac terapija,
  • Kineziterapija.

U Banji se rehabilituju i leče pacijenti oboleli od: zapaljenskog i degenerativnog reumatizma (zglobne i vanzglobne forme), stanja nakon povreda na lokomotornom aparatu   kao i operativnih zahvata na istim, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, dečija rehabilitacija.

Lokalne i opšte procedure balneoterapije ( Banja Kanjiža je prva u zemlji koja  primenjuje metodu podvodne ekstenzije kičmenog stuba - jedinstvenu terapiju u Srbiji. Subakvalna trakcija kao metoda kompleksne balneofizikalne terapije je vezana za ime mađarskog balneologa, dr Karoly Moll-a (Banja Heviz, 1953.), koja se u Banji Kanjiži primenjuje od 1979. godine. Neprikosnovena je metoda konzervativnog lečenja osoba obolelih od degenerativne bolesti cervikalnog i lumbalnog dela kičme u cilju suzbijanja postojećih tegoba, poboljšanja funkcionalnog stanja i kvaliteta života)

Smeštajni kapaciteti “Banje Kanjiža

Banja Kanjiža raspolaže sa 300 ležajeva u dva objekta: objekat “Aquamarin” (150 postelja, sobe su dvokrevetne i trokrevetne , sve sobe imaju TV, klimu, frižider, TWC i telefon) i “Abella” (150 postelja – sve sobe su 1/3). Restoran u objektu  “Aquamarin” je prikladan za  organizovanje svih vrsta proslava, kongresa i svadbi do 300 osoba. U restoranu  gosti mogu da probaju  specijalitete vojvođanske kuhinje.

Od ukupnih smeštajnih kapaciteta, na slobodnom tržištu je cca 160 ležajeva       

Planovi Banje Kanjiža su konstantno unapređenje nivoa kvaliteta usluga, formiranjem novih paketa usluga i kontinuirano privlačenje različitih ciljnih grupa, sa inoviranim paketima usluga krojenih prema specifičnim zahvetima gostiju, obnovljenom infrastrukturnom ponudom , sa tendencijom konstantnog unapređenja programa iz sportsko-rekreativne oblasti.

Rezultati takvih aktivnosti su:

  • Renoviran blatni blok,
  • Adaptirani bazenski prostor,
  • Izgrađena slana sauna (jedinstvena u Srbiji)
Stručni tim čine sledeći lekari: 

 

Pretraga po gradu:


  

Kategorije ustanova:

}