Savremena medicina

Sve što bi želeli da znate o savremenoj medicini, modernoj genetici i transplantaciji organa.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 18 |  Sled. »

Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 3.18 | Komentari: 0
Piše: Prim. dr sc med. Miroljub D. Drašković

Najsavremenije metode lečenja proširenih vena

najsavremenije-metode-lečenja-proširenih-vena
Proširene vene se moraju lečiti, jer u suprotnom može doći do komplikacija. Operacija proširenih vena klasičnom metodom se sve manje primenjuje jer je potiskuju savremenije, bezbolne metode lečenja kao što su operacija radio talasima i operacija proširenih vena vodenom parom.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.8 | Komentari: 0

Opšti podaci o disanju

opšti-podaci-o-disanju
Disanje ima ulogu dopremanja O2 svim ćelijama organizma i odstranjivanje CO2 iz tkiva i pluća koji je nastao sagorevanjem O2 u ćelijama. Proces disanja se odvija razmenom O2 iz atmosferskog vazduha i CO2 iz krvi. Razmena ovih gasova se vrši u alveolama  i kapilarima.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 3 | Komentari: 0

Smanjen unos kalorija produžuje život

smanjen-unos-kalorija-produžuje-život
Smanjenje unosa kalorija može produžiti život. Objavljeni rezultat proizvod je šestomesečnog istraživanja u koje je bilo uključeno 48 zdravih muškaraca i žena približno iste telesne mase, koji su podeljeni u četiri grupe.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.43 | Komentari: 0

Magnetne osobine u razmeni kiseonika i ugljendioksida

magnetne-osobine-u-razmeni-kiseonika-i-ugljendioksida
Difuzija je slobodno kretanje molekula gasa iz prostora veće koncentracije u prostor manje koncentracije sa ciljem izjednačavanja parcijalnih pritisaka gasova, a što predstavlja težnju gasnoj homogenizaciji.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.78 | Komentari: 0

Deoba ćelije - nastavak rada Disanje i magnetne osobine

deoba-ćelije-nastavak-rada-disanje-i-magnetne-osobine
Rast tkiva i organa odvija se u dva različita procesa. Prvi uključuje rast osnovne mase ćelije tj. uvećanje citoplazme i jedra, drugi deobu same ćelije. Rast se vrši za vreme relativno dugog perioda života ćelije i naziva se interfaza, dok drugi deo rasta je deoba - mitoza ćelije, a traje relativno kratko.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 18 |  Sled. »