Savremena medicina

Sve što bi želeli da znate o savremenoj medicini, modernoj genetici i transplantaciji organa.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 18 |  Sled. »

Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.67 | Komentari: 0

Magnetne osobine u razmeni kiseonika i ugljendioksida

magnetne-osobine-u-razmeni-kiseonika-i-ugljendioksida
Difuzija je slobodno kretanje molekula gasa iz prostora veće koncentracije u prostor manje koncentracije sa ciljem izjednačavanja parcijalnih pritisaka gasova, a što predstavlja težnju gasnoj homogenizaciji.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.78 | Komentari: 0

Deoba ćelije - nastavak rada Disanje i magnetne osobine

deoba-ćelije-nastavak-rada-disanje-i-magnetne-osobine
Rast tkiva i organa odvija se u dva različita procesa. Prvi uključuje rast osnovne mase ćelije tj. uvećanje citoplazme i jedra, drugi deobu same ćelije. Rast se vrši za vreme relativno dugog perioda života ćelije i naziva se interfaza, dok drugi deo rasta je deoba - mitoza ćelije, a traje relativno kratko.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.75 | Komentari: 0

Crossing over

crossing-over
Veliki dokaz da se hromatide hromosoma magnetišu je Crossing Over tj. razmena (razdvajanje) vezanih gena pri čemu homologi hromosomi razmenjuju homologe segmente. U predelu mostova jednočlana DNK (dezoksiribonukleinska kiselina) se lako kida.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 2.67 | Komentari: 0

Magnetne osobine ćelija

magnetne-osobine-ćelija
Svaka ćelija poseduje karakteristično namagnetisanje tj. magnetne osobine. One su važne pri metabolizmu u svim ćelijama. Naglašavam da postoji još mnogo dokaza  koji potvrdjuju posedovanje magnetne osobine ćelija, npr. magnetska rezonanca (dijagnostička metoda u medicini) radi na principu različitih namagnetisanja  u ćelijama.
 
Članak iz oblasti Savremena medicina
Ocena: 3.1 | Komentari: 0

Disanje i magnetne osobine - Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike

disanje-i-magnetne-osobine-nikola-trifunović-dipl-ing-geofizike
Magnetne osobine omogućavaju respiraciju. Zemljino magnetno polje, kosmičko zračenje i magnetne osobine makro molekula imaju odlučujući doprinos u evolucionim procesima uopšte. Sve prikazano predstavlja inovaciju u tumačenju bioloških tj. biohemiskih procesa.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 18 |  Sled. »

Vesti:

Muškarci nisu programirani da pamte

Najnovije istraživanje sprovedeno u SAD-u na reprezentativnom uzorku, pokazalo je da žene imaju mnogo bolje dugoročno pamćenje koje se temelji n...

Otkrivena tajna lažnih sećanja

Istraživači s Duke Univerziteta otkrili su da su pri “lažnim sećanjima” aktivi delovi mozga različiti od onih koja se koriste pri sećanjima...

Istraživači iz Rumunije stvorili veštačku krv!

Uskoro neće biti potrebe za transfuzijom krvi s čoveka na čoveka. Naučnici su od vode, soli i proteina izvučenih iz morskih crva stvorili prvu ...

Kobminacija kafe i lekova protiv bolova loša za jetru

Oštećenja na jetri se javljaju ako se konzumira kafa za vreme uzimanja acetoaminofena, kao i kod terapije lekovima protiv bolova koji kombinuju ka...