Psihologija

Sve što želite da znate o psihologiji svakidašnjih problema i emocija. Kako lečiti depresiju, alkoholizam. Uklonite stres, postanite srećni i zadovoljni.

:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 |  Sledeća »

Psihologija | : 12.01.2018
: 0 | : 0

Psihoze u kontekstu društva i kulture

: dr Nadja Marić Bojović
psihoze-u-kontekstu-društva-i-kulture-

Januara 2018. godine prikazana je studija od posebne važnosti za psihijatrijsku i medicinsku javnost. Psiholozi su imali za cilj poređenje stopa učestalosti svih psihotičnih poremećaja unutar 17 centara iz 6 različitih zemalja. Obuhvaćeno je 2774 osoba obolelih od psihotičnih poremećaja, uzrasta 18-64 godine, od samog početka psihijatrijskog lečenja. Ova studija predstavlja sastavni deo šire naučne incijative čiji je sveobuhvatni cilj ispitivanje međusobnih interakcija genetičkih i sredinskih faktora pod nazivom -  "the European Network of National Schizophrenia Networ... 

Psihologija | : 14.11.2016
: 1.5 | : 0

Depresija kod dece

: Farmaceut Nina Cvetković
depresija-kod-dece

Danas se depresija smatra najrasprostranjenijim mentalnim poremećajem među decom i adolescentima. Smatra se da čak 10 do 15% ove populacije ima neki od simptoma i znakova. Depresija je psihološki poremećaj povezan sa gubitkom  ili   neuspehom.  Postoji niz simptoma koji ukazuju na postojanje depresije kod dece i adolescenata. Jako je važno izboriti se sa depresijom na vreme.  

Psihologija | : 04.07.2013
: 2.92 | : 0

Naljutite se ukoliko želite da vas primete

naljutite-se-ukoliko-želite-da-vas-primete

Mat Williams sa Univerziteta u Melbournu, ispitivao je vreme potrebno da dobrovoljci reaguju na različite izraze lica. Rezultati su pokazali da su i žene i muškarci su brže uočavali ljute izraze lica od drugih raspoloženja.  

Psihologija | : 01.07.2013
: 2.93 | : 0

Tužni ljudi troše više novca

tužni-ljudi-troše-više-novca

Tuga utiče na ljude da više razmišljaju o sebi, premda u tim trenucima o sebi i svojim materijalnim dobrima imaju vrlo nisko mišljenje. Upravo su zbog tog osećaja spremni za izdvojiti dosta više novca kako bi bili zadovoljniji sobom. 

Psihologija | : 16.04.2013
: 2.99 | : 0

Loše raspoloženje može biti korisno

loše-raspoloženje-može-biti-korisno

Loše raspoloženje može biti korisno, otkriva najnovija klinička studija iz Australije. Naime, takvo raspoloženje omogućuje osobi da bude manje naivna, poboljšava memoriju i prosuđivanje drugih osoba. 

:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 |  Sledeća »