Ajurveda

"Ajur-veda je nauka koja opisuje povoljna i nepovoljna, a takođe i srećna i nesrećna stanja života, zajedno sa onim što je dobro i loše za život, mere za njihovo dostizanje kao i sam život” . Pisani tekstovi ovog celovitog sistema prirodnog zdravlja stari su oko 5000 godina. Vekovima, mudraci i lekari otkrivali su ovu prastaru mudrost.

:

Ajurveda | : 16.10.2009
: 2.76 | : 1

Ajurveda i varenje

ajurveda-i-varenje

Ajurveda zastupa mišljenje da izbor namirnica ne treba vršiti prema ukusu hrane, već sa aspekta probave - varenja.  Najvažniji princip u varenju jeste vatra probave – AGNI. Samo kada vatra gori kako treba, hrana se može svariti tako da sve ćelije budu snabdevene hranom i energijom, ali je bitno i to da se ne stvaraju otpadne materije – AMA ili toksini. 

Ajurveda | : 25.09.2009
: 2.76 | : 0

Masaža abhyanga i terapija shirodhara

masaža-abhyanga-i-terapija-shirodhara

Abhyanga (pomazanje, masaža celog tela) je masaža koja se primenjuje u ajurvedskoj medicini i traje tačno određeo vreme. Shirodhara (polivanje glave) predstavlja jedan vid terapije uljima i specifična je terapija u ajurvedi.  

: