Ocenite članak:
  • 53
(2.92 / 53)

Naljutite se ukoliko želite da vas primete


naljutite-se-ukoliko-želite-da-vas-primete

Mat Williams sa Univerziteta u Melbournu, ispitivao je vreme potrebno da dobrovoljci reaguju na različite izraze lica. U istraživanje je uključio 78 muškaraca i 78 žena od kojih je tražio da promatraju setove od 4 do 8 fotografija lica koja su izražavala različita raspoloženja.

Za većinu izraza lica, dodavanjem drugih, neutralnih izraza u svrhu odvraćanja pažnje, vreme uočavanja se produžavalo. Međutim dodavanjem slika sa ljutim izrazima lica, vreme reakcije redovno se skraćivalo.

Dakle, i žene i muškarci su brže uočavali ljute izraze lica od drugih raspoloženja. Najbrža reakcija usledila je od strane muškaraca upravo na prikaz agresivnog muškog lica.


 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru