Ocenite članak:
  • 51
(2.96 / 51)

Mona Lize oko vas


Autor: Prof. dr Jovo Toševski   

mona-lize-oko-vas

Muškarac je genetski programiran da bude uvek spreman za kopulaciju, i danju i noću, odnosno 24 časa dnevno. To nije slučaj sa drugim mužjacima čije je delovanje ograničeno samo na period kada je ženka u parenju. Postoji više situacija koje su od značaja za uspešnu mušku akciju. Danas ćemo pomenuti dve. Jedna se odnosi na nešto što muškarac ne bi trebalo da čini, a druga na ono što bi morao da uradi.

Žena se nikad ne takmiči sa muškarcem u koga je zaljubljena

Moderno vreme je samo po sebi nametnulo takmičarski duh na svim poljima. Nove generacije se od malih nogu vaspitavaju takmičarski. I dok je u ranijim vekovima takmičarski duh muškarca skoro uvek bio direktno vezan za seksualnu svrhu, danas je on mahom odvojen od direktne seksualnosti a više vezan za poslove oko sticanja novca. Danas je takmičenje sveprisutno.
Međutim, u opštem trendu muškarac često spontano, ne razmišljajući, dolazi u situaciju da počne da se takmiči sa partnerkom.

Samo sa muškarcima

Ne smete da se takmičite sa ženom iz vrlo prostog razloga: takmičenje (čak i kad je zabavno) remeti  ženske misli, odvlači je na drugu stranu i kao rezultat dobijete aseksualno ponašanje  žene - š to vama, naravno, ne ide u prilog. Možete i treba da se nadmećte sa drugim muškarcima, sa samim sobom — ali nikako sa ženom, čak i kada ona to hoće. Takmičenje sa ženom nije dostojno muškosti. U stvari, čak i ako sama žena priredi takmičarsku atmosferu sigurno vam nije previše naklonjena, jer žena se najčešće ne takmiči sa muškarcern u koga je zaljubljena.

Druga važna stvar: kada mu se žena dopada muškarac mora da bude u stanju da prepozna njen ljubavni lik. Jer, kada žena pokaže svoj ljubavni lik, u tim trenucima je muška akcija potpuno sigurna.

Šta znači ženski ljubavni lik?

Mnogo bi prostora zauzela elaboracija svih detalja oko toga, ali, ukratko: u tom stanju žena je motorno mirna, sa poluosmehom na licu, uz očigledno (ali, vrlo kratko) iščekivanje koje se meri sekundama i koje ne smete da promašite, jer će se ta situacija teško dva puta ponoviti u istom aktu. Ljubavni lik žene je delo ernocionalne memorije žene. Ona se primećuje na odrazu lica i celog tela, koji su pod kontrolom emocionalne memorije koju žena ima samo prema onom u koga je zaljubljena. Kad god se pokaže na njenom licu, žena u tim sekundama nema svesnih odbrana i to je pravi trenutak za mušku akciju.

Danas je potpuno jasno kako se ta vrsta memorije inicira, u kojim delovima mozga se smešta, iako još uvek nije dovoljno poznato od čega zavisi brzina formiranja, kao i njena snaga. Takođe se malo zna o načinu prestanka zaljubljenosti. Naravno da se na licu žene vide i odrazi drugih memorija. U stvari, devet desetina vremena na ženskom licu dominira pragmatična memorija, ali u tome i jeste stvar – da uhvatite onu emocionalnu na njenom licu.

Umetnost se pita

Ne može se baš reći da je odzvonilo umetničkom načinu razmišljanja o ljubavi, ali danas skoro daje tako, pred navalom novih naučnih podataka. Urnetnost još nekako može da dopre do dijagnoze, ali joj teško ide sa terapijom.

Niko ne treba da se boji da će otkrivanje mehanizama nastanka ljubavi proizvesti promene u ponašanju žena i muškaraca, dovodeći tako do gubitka čari, neizvesnosti i lepote ljubavnog doživljaja na koje su ljudi navikli. Naprotiv, dodatne egzaktne informacije o stvarnoj prirodi zaljubljenosti obavezno dovode do povećanja konfuzije u ovom maglovitom području, jer je tajnovitost ljubavi kod čoveka glavni cilj prirode (čega se ona, kao kreator, naravno, nikada neće odreći). Znati malo više o toj oblasti ima praktični značaj važan za pojedinca, ali većina mehanizama iz ove oblasti za mnoge ljude ostaje zagonetka.

S druge strane, iako u kapitalnim delima kulture i umetnosti imamo bezbroj tumačenja ženskog lika i psiholoških profila, od misterioznog osmeha Mona Lize do genijalnih zaključaka Dostojevskog, imajte na umu da se bezbroj prirodnih živih i autentičnih Mona Liza šeta u vašoj okolini— zato, dajte prednost vašem aktivnom učešću. Jer, uvek je bolja stvarna žena u vašem krevetu — od bilo koje knjige na polici ili slike na zidu.


 Komentari: 3 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru