Metode u medicini

Opširnije o medicinskim metodama lečenja, intervencijama, tretmanimai sl.

« Pret. | 1 ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  Sled. »

Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.91 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Ultrazvučna dijagnostika (Ultrazvuk)

ultrazvučna-dijagnostika-ultrazvuk
Zvučni talasi veće frekvencije od 20000Hz koje ljudsko uvo ne može da percipira, nazvani su ultrazvukom. Ultrazvuk prolazi kroz razna tkiva-medijume, koja pružaju određeni otpor. Na granici dva medijuma koji imaju različit akustični otpor, deo energije će se reflektovati, a drugi deo prelomiti u drugi medijum sa novom brzinom i novom talasnom dužinom. Ako se impuls ponovljeno šalje kroz neko tkivo, a reflektovani deo kontinuirano registruje, dobija se slika granične površine između dva medijuma.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.89 | Komentari: 2
Piše: prof dr Imans  Detlof

Terapija mikrovibracijama i primena vibroakustike kod poremećaja periferne cirkulacije

terapija-mikrovibracijama-i-primena-vibroakustike-kod-poremećaja-periferne-cirkulacije
Do sada smo nebrojeno puta imali prilike da shvatimo da je tretiranje mnogih medicinskih problema bilo jedino moguće sinergetičkim dejstvom bioloških, fizičkih i elektronskih faktora. Naravno, dijagnostika i terapija mnogih bolesti nezamisliva je bez savremenih medicinskih aparata koji rade na različitim principima fizike i elektronike.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.9 | Komentari: 1
Piše: mr med sci dr  Zoran  Stanojković

Terapija komponentama krvi

terapija-komponentama-krvi
Hemoterapija - terapija komponentama krvi predstavlja lečenje bolesnika nadoknadom krvi i/ili specifičnih hemoprodukata u cilju rekonstitucije i održavanja homeostaze. Njenim izvođenjem utiče se na volumen cirkulišuće krvi i kapacitet za vezivanje i transport kiseonika, hemostazne funkcije krvi i aktivnost medijatora imunog odgovora. Ona ne predstavlja etiološki, već suportivni metod lečenja. Primena ove terapije pored toga što je korisna i efikasna, može biti udružena sa pojavom neželjenih efekata. Zbog toga, pre donošenja odluke o uvođenju hemoterapije uvek mora biti procenjena korist i rizik od njihovog izvođenja.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.57 | Komentari: 1
Piše: prof dr Aleksandar  Dimić

Kako kontrolisati i umanjiti bol!?

kako-kontrolisati-i-umanjiti-bol
Velika učestalost bola u leđima kod odraslih osoba navela je stručnjake da s pravom govore o ,,bolesti civilizacije", jer svaki treći čovek zašao u četvrtu deceniju, oseća da nije mlad kao pre. Čak troje od četvoro ljudi u toku života oboli od išijasa, a svaki drugi prinuđen je da traži lekarsku pomoć.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.75 | Komentari: 3
Piše: prof dr Petar  Bošnjaković

Šta je magnetna rezonanca?

šta-je-magnetna-rezonanca

Magnetna rezonanca predstavlja najsavremeniju dijagnostičku slikovnu metodu. Osnovna prednost metode je velika mogućnost razlikovanja različitih tkiva organizma čoveka i njihovog prikaza u različitim tonovima sive skale.
 

 
« Pret. | 1 ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  Sled. »

Vesti:

Veliki stručnjak za kolorektalnu hirurgiju u KBC Zvezdara

Prof. dr Amdžad Parvajz biće gost na Klinici za hirurgiju “Nikola Spasić” KBC Zvezdara 25. i 26. septembra i ovom prilikom izvešće četi...

Spirometrija

Spirometrija predstavlja način ispitivanja ventilacione sposobnosti pluća. Pomoću ove metode merimo plućne kapacitete i volumene. Spirometrija j...

Najgori gradovi za one koji pate od prolećnih alergija

Budite svesni navedenih žarišta prolećnih alergija: Možete ih zvati zemljama kijanja i šmrkanja. Američka fondacija za astmu i alergije je upra...

Geni su krivi što ne deluje hemoterapija

Otkriće dva promenjena gena koji onemogućuju delovanje određenih tretmana u lečenju tumora moglo bi da dovede do novih genetskih testova i individ...