Metode u medicini

Opširnije o medicinskim metodama lečenja, intervencijama, tretmanimai sl.

« Pret. | 1 ... | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  Sled. »

Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Mijelografija

mijelografija
Mijelografija je neuroradiološka metoda koja omogućava dijagnostikovanje patoloških procesa koji sužavaju kičmeni kanal (intramedularni i ekstramedularni tumor, edem, angiom, arahnitis, diskus hernija, kompresiona fraktura pršljena).
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Elektroneurografija (ENG)

elektroneurografija-eng
Elektroneurografija je metoda merenja akcionih potencijala kojom se posmatra pravilnost provodnosti perifernih nerava. Primenjujući ovu metodu mere se akcioni potencijali na raznim mestima duž nervnog puta (ushodnog ili silaznog), a koristeći geometriju i mereći vreme između nastupanja akcionih potencijala, određuju se brzine sprovođenja.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.7 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Elektromioneurografija (EMNG)

elektromioneurografija-emng
Elektromioneurografija (EMNG) je savremena neurofiziološka metoda ispitivanja mišića, neuromišićnog spoja i perifernih živaca.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.31 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Kolposkopija

kolposkopija
Kolposkopija je metoda posmatranja vagine, i vrata materice uz pomoć kolposkopa - izvanredna dijagnostička dopuna citologiji. Omogućava pouzdanu procenu lokalizacije i proširenosti patološke epitelne lezije, i ciljanu biopsiju iz suspektnog područja.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.69 | Komentari: 5
Piše: dr Sonja  Ilić

Scintigrafija

scintigrafija
Scintigrafija je dijagnostička metoda koja se koristi u nuklearnoj medicini za snimanje raspodele radiofarmaka u telu.
 
« Pret. | 1 ... | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  Sled. »

Vesti:

Spirometrija

Spirometrija predstavlja način ispitivanja ventilacione sposobnosti pluća. Pomoću ove metode merimo plućne kapacitete i volumene. Spirometrija j...

Najgori gradovi za one koji pate od prolećnih alergija

Budite svesni navedenih žarišta prolećnih alergija: Možete ih zvati zemljama kijanja i šmrkanja. Američka fondacija za astmu i alergije je upra...

Geni su krivi što ne deluje hemoterapija

Otkriće dva promenjena gena koji onemogućuju delovanje određenih tretmana u lečenju tumora moglo bi da dovede do novih genetskih testova i individ...

Da li je i koliko štetan skener

Skeneri, naime ispuštaju male doze radijacije, što tokom vremena, kažu neki naučnici, može da poveća rizik od dobijanja raka.