Metode u medicini

Opširnije o medicinskim metodama lečenja, intervencijama, tretmanimai sl.

« Pret. | 1 ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ... 24 |  Sled. »

Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.06 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Angiografija

angiografija
Angiorafija je invazivna dijagnostička metoda pregleda arterijskih krvnih sudova ubrizgavanjem jednog hidrosolubilnog kontrasta.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.7 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Koronarografija

koronarografija
Koronarografija je visokodiferentna, visokospecifična, invazivna kardiološka dijagnostička procedura kojom se pomoću sofisticirane radiološke aparature prikazuju srčani krvni sudovi ili koronarne arterije, koje srcu donose arterijsku krv.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.11 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Pozitronska emisiona tomografija (PET)

pozitronska-emisiona-tomografija-pet
PET je dijagnostička metoda nuklearne medicine koja se razlikuje od drugih pregleda pri nuklearnoj medicini u tom pogledu što PET detektuje metabolizam unutar telesnih tkiva, dok ostali tipovi pregleda pri nuklearnoj medicini detektuju količinu radioaktivne supstance sakupljene u telesnom tkivu lokacije koja je pod pregledom.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.44 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Elektroencefalografija (EEG)

elektroencefalografija-eeg
Elektroencefalografija je posebna neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda smeštenih na poglavini (što je najčešći vid korišćenja) ili unutar moždanog tkiva (što se koristi u preoperativnoj pripremi bolesnika sa epilepsijom). Rezultujući dijagram je poznat kao elektroencefalogram (EEG) koji je, ranije, preko posebnih pera osetljivih na izmenu napona, iscrtavan na papiru, a u sadašnjici češće zastupljen u vidu digitalnog crteža korišćenjem računara.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Mijelografija

mijelografija
Mijelografija je neuroradiološka metoda koja omogućava dijagnostikovanje patoloških procesa koji sužavaju kičmeni kanal (intramedularni i ekstramedularni tumor, edem, angiom, arahnitis, diskus hernija, kompresiona fraktura pršljena).
 
« Pret. | 1 ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ... 24 |  Sled. »

Vesti:

Spirometrija

Spirometrija predstavlja način ispitivanja ventilacione sposobnosti pluća. Pomoću ove metode merimo plućne kapacitete i volumene. Spirometrija j...

Najgori gradovi za one koji pate od prolećnih alergija

Budite svesni navedenih žarišta prolećnih alergija: Možete ih zvati zemljama kijanja i šmrkanja. Američka fondacija za astmu i alergije je upra...

Geni su krivi što ne deluje hemoterapija

Otkriće dva promenjena gena koji onemogućuju delovanje određenih tretmana u lečenju tumora moglo bi da dovede do novih genetskih testova i individ...

Da li je i koliko štetan skener

Skeneri, naime ispuštaju male doze radijacije, što tokom vremena, kažu neki naučnici, može da poveća rizik od dobijanja raka.

Aktuelnosti: