Metode u medicini

Opširnije o medicinskim metodama lečenja, intervencijama, tretmanimai sl.

« Pret. | 1 ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  Sled. »

Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.89 | Komentari: 2
Piše: prof dr Imans  Detlof

Terapija mikrovibracijama i primena vibroakustike kod poremećaja periferne cirkulacije

terapija-mikrovibracijama-i-primena-vibroakustike-kod-poremećaja-periferne-cirkulacije
Do sada smo nebrojeno puta imali prilike da shvatimo da je tretiranje mnogih medicinskih problema bilo jedino moguće sinergetičkim dejstvom bioloških, fizičkih i elektronskih faktora. Naravno, dijagnostika i terapija mnogih bolesti nezamisliva je bez savremenih medicinskih aparata koji rade na različitim principima fizike i elektronike.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.9 | Komentari: 1
Piše: mr med sci dr  Zoran  Stanojković

Terapija komponentama krvi

terapija-komponentama-krvi
Hemoterapija - terapija komponentama krvi predstavlja lečenje bolesnika nadoknadom krvi i/ili specifičnih hemoprodukata u cilju rekonstitucije i održavanja homeostaze. Njenim izvođenjem utiče se na volumen cirkulišuće krvi i kapacitet za vezivanje i transport kiseonika, hemostazne funkcije krvi i aktivnost medijatora imunog odgovora. Ona ne predstavlja etiološki, već suportivni metod lečenja. Primena ove terapije pored toga što je korisna i efikasna, može biti udružena sa pojavom neželjenih efekata. Zbog toga, pre donošenja odluke o uvođenju hemoterapije uvek mora biti procenjena korist i rizik od njihovog izvođenja.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 2.57 | Komentari: 1
Piše: prof dr Aleksandar  Dimić

Kako kontrolisati i umanjiti bol!?

kako-kontrolisati-i-umanjiti-bol
Velika učestalost bola u leđima kod odraslih osoba navela je stručnjake da s pravom govore o ,,bolesti civilizacije", jer svaki treći čovek zašao u četvrtu deceniju, oseća da nije mlad kao pre. Čak troje od četvoro ljudi u toku života oboli od išijasa, a svaki drugi prinuđen je da traži lekarsku pomoć.
 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.75 | Komentari: 3
Piše: prof dr Petar  Bošnjaković

Šta je magnetna rezonanca?

šta-je-magnetna-rezonanca

Magnetna rezonanca predstavlja najsavremeniju dijagnostičku slikovnu metodu. Osnovna prednost metode je velika mogućnost razlikovanja različitih tkiva organizma čoveka i njihovog prikaza u različitim tonovima sive skale.
 

 
Članak iz oblasti Metode u medicini
Ocena: 3.84 | Komentari: 22

Anemija (Malokrvnost)

anemija-malokrvnost
Anemija može biti veoma ozbiljno stanje koje ponekad značajno utiče na vaš život.
 
« Pret. | 1 ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  Sled. »
i ovaj koji stoji odmah posle otvaranja body tag-a