Adrese medicinskih ustanova, apoteka, klinika, kozmetičkih salona ...!

Medicinski fakultet Beograd
Medicinski fakultet Beograd
Adrese:  Dr Subotića 8
Poštanski broj:  11000
Grad:  Beograd
Telefon:  011/36-36-300
011/26-84-558
Email:  dekanat@med.bg.ac.yu
Website:  www.med.bg.ac.yu
 
Kategorije
  • Medicinski fakulteti
Opis

1. Instituti za fiziologiju, histologiju, hemiju, biofiziku i epidemiologiju
2. Centralna apoteka
3. Institut za kardiovaskularne bolesti KCS 
4. Institut za bolesti digestivnog trakta KCS 
5. Poliklinika Kliničkog centra 
6. Ginekološko akušerska klinika KCS 
7. Institut za neurohirugiju KCS
8. Instituti za alergologiju, hematologiju i gastroenterologiju KCS
9. Institut za pulmologiju i TBC KCS 
10. Institut za ortopediju KCS 
11. Urgentni Centar KCS 
12. Institut za otorinolaringologiju KCS 
13. Institut za nefrologiju KCS 
14. Institut za biohemiju 
15. Uprava Kliničkog centra Srbije 
16. Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
17. Institut za psihijatriju KCS 
18. Institut za oftalmologiju KCS
19. Institut za dermatovenerologiju KCS
20. Institut za medicinu rada KCS
21. Institut za endokrinologiju KCS
22. Institut za anatomiju
23. Institut za neurologiju KCS
24. Instituti za patološku anatomiju, patološku fiziologiju, mikrobiologiju i farmakologiju
25. Centralna biblioteka Medicinskog fakulteta Škola javnog zdravlja
26. Studentska čitaonica
27. Kulturno sportski centar
28. Institut za onkologiju
29. Univerzitetska dečja klinika
30. Institut za sudsku medicinu
31. Institut za infektivne bolesti KCS
32. Dekanat Medicinskog fakulteta
33. Institut za socijalnu medicinu, Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Centar za informacione i komunikacione tehnologije

Pretraga po gradu:


  

Kategorije ustanova:

}