Ocenite članak:
  • 63
(3.05 / 63)

Magnezijum jača kosti


magnezijum-jača-kosti

Da bi ispitao uticaj magnezijuma na kosti zdrave populacije, tim sa Jejla je obavio istraživanje na grupi od 44 devojčice, uzrasta od osam do 14 godina, od kojih je polovina tokom godinu dana dobijala 300 dodatnih miligrama magnezijuma dnevno, dok je drugoj polovini davan placebo.  
 
Sve izabrane devojčice pre istraživanja nisu imale dovoljan unos magnezijuma - on je bio ispod 220 mg dnevno, dok je preporučena dnevna količina tog minerala za devojčice od osam do 13 godina 240 mg, a za one od 14 do 18 godina 360 mg dnevno. Po proteku godinu dana, devojčice koje su dobijale dopunski magnezijum imale su znatno veći sadržaj koštanih minerala u predelu karlice, u odnosu na one koje su primale placebo.  
 
I njihove kosti kičme bile su boljeg sastava nego kod devojčica na placebu, ali tu razlika nije bila tako značajna. Kod devojčica koje su primale dodatni magnezijum nije bilo nikakvih neželjenih propratnih pojava osim nekih slučajeve dijareje, koja se, po dr Karpenteru, može izbeći postepenim uključuvanjem dodatnog magnezijuma u ishranu. Ostaje pitanje kako bi na dopunski magnezijum reagovale one devojčice koje konzumiraju dovoljno ovog minerala u svakodnevnoj ishrani.  
 
Međutim, takvih je sve manje u SAD, budući da istraživanja pokazuju kako se stalno povećava broj onih koje kroz ishranu ne dobijaju dovoljno magnezijuma. 
 
 

 RTS

Neke dijete kao formule za mršavljenje mogu biti izuzetno štetne za organizam. Nije preporučljivo korišćenje ni jedne vrste dijeta bez prethodne konsultacije sa lekarom. Dijete prenosimo sa najboljom namerom pa nismo odgovorni za neuspeh iste, njenu moguću štetnost po zdravlje kao ni druge posledice koje njena primena može izazvati. Sprovođenje ovih dijeta preuzimate na vlastitu odgovornost.
 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru