Revolucija u lečenju steriliteta


  poslao: Lidija Taneva | Datum: 10.12.2016


Zanima me da li će i osobe koje imaju Tarnerov sindrom
hypogonadizam, nemaju svoje jajne ćelije i kojima su uterus i ovarijumi nedovoljno razvijeni moći ovim putem da se ostvare kao majke?