Kutak za bebe

Saznajte kako da Vaša beba bude uvek zdrava i srećna.

« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 9 |  Sled. »

Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 4.24 | Komentari: 9
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana bebe od 4-8. me­se­ca starosti - učimo da jedemo

ishrana-bebe-od-4-8-me­se­ca-starosti-učimo-da-jedemo
Zbog po­većanih zah­te­va u ka­lo­ri­ja­ma, vi­ta­mi­ni­ma i mi­kro­e­le­men­ti­ma (gvožđe, cink i dr.) u uz­ra­stu od na­vršena četi­ri do na­vršenih šest me­se­ci, majčino mle­ko i adap­ti­ra­na mlečna form­u­la više ne za­do­vol­ja­va­ju po­tre­be odojčadi.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 3.44 | Komentari: 7
Piše: prim. dr Jasminka Komnenović

Ishrana bebe u prvim mesecima

ishrana-bebe-u-prvim-mesecima
Pr­va go­di­na je pe­ri­od iz­u­zet­nog ra­sta i pro­me­na, ka­da odojčad obično utro­struči svo­ju po­rođaj­nu te­le­snu ma­su i po­veća te­le­snu vi­si­nu za trećinu. Be­be nauče da drže gla­vu, ko­ri­ste ru­ke, se­de, sto­je i pu­ze. Ne­ki ma­lišani  čak počin­ju da ho­da­ju pre na­vršenih go­di­nu da­na.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 3.08 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Urođeno krivo stopalo

urođeno-krivo-stopalo
Najverovatnije da zbog položaja bebe u aterici, često imamo brojne deformacije stopala. To su deformacije stopala put unutra, spolja ili nagore. Veći deo urođenih deformacija može se lečiti vežbama, fizikalnom terapijom, zavojem ili elastičnim trakama, a manji deo operacijama.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 3 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Ravno ili spušteno stopalo (Pes planus)

ravno-ili-spušteno-stopalo-pes-planus
Deformitet, poznat kao ravna stopala, karakteriše spuštanje svoda i zauzimanje valgusnog položaja pri stajanju. To je nedostatak koji može poremetiti normalan fizički razvoj deteta, jer mu onemogućava nesmetano stajanje i hodanje.
 
Članak iz oblasti Kutak za bebe
Ocena: 2.79 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Hidrokela kod beba

hidrokela-kod-beba
Naziv hidrokela na grčkom znači vodena vreća, a označava nakupljanje tečnosti u omotaču testisa ili duž semenovoda. Može predstavljati razvojni poremećaj ili neravnotežu između stvaranja i odstranjivanja tečnosti. Sama po sebi hidrokela ne predstavlja veliki problem, međutim, potrebno je istražiti njen uzrok kako se ne bi propustila ozbiljna bolest koja ju je uzrokovala.
 
« Pret. | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 9 |  Sled. »Vesti:

Mačke povećavaju rizik od dojenačkog ekcema

Rezultati istraživanja sprovedenog na Univerzitetu Arizona su pokazali da je grupa koja je imala mačke za kućnog ljubimca bila izloženija riziku o...

Majke krive za gojaznost dece?

Gojaznost u detinjstvu i odraslom dobu ima brojne uzroke, među kojima je na prvom mestu ishrana, ali naučnici su ranije otkrili specifične gene (...

Najnoviji bebi monitor

Novi bebi monitor, koji je izuzetno jednostavan za upotrebu jer se kači na dečije stopalo, razvijen je od strane studenata na Brigham Young Univerzi...

Kako se bebi daje lek

Svaka majka bar jednom se ovo zapitala, kako se bebama pravilno daje lek, šta učiniti ukoliko ga dete ispljune ili povrati. Evo nekoliko poučnih sa...