Ocenite članak:
 • 67
(3.07 / 67)

Kada i zašto potražiti dečjeg psihijatra


Autor: mr sci dr Miodrag  Stanković    

kada-i-zašto-potražiti-dečjeg-psihijatra

Prirodno je da su roditelji zabrinuti za telesno i metalno zdravlje i blagostanje svoje dece. Mnogi rodtelji korektno i fleksibilno sagledavaju svoju deci i mlade kao normalne. Ipak, neki drugi roditelji brinu da li njhova beba, dete ili tinejdžer imaju psihički problem. Ove brige mogu biti u vezi različitih stvari, npr:
 • Da li se dete ispravno razvija u odnosu na očekivani razvoj za uzrast?
 • Da li je dete emocionalno zadovoljno?
 • Da li je ono što dete priča, misli i oseća očekivano i adekvatno?
 • Da li je detetovo ponašanje normalno npr. po pitanju ishrane, spavanja, ponašanja u školi, slaganja sa porodicom i prijateljima, savladavanja stresa i kontrole besa?

U pojašnjavanju ovih dilema, mogu pomoći dečji i adolescentni psihijatari

Oni obično razgovaraju sa detetom i pitaju roditelje o detetovom predhodnom zdravlju i ponašanju. Oni takođe najčešće pitaju i kako se slažu članovi porodice i kako problem utiče na njih i kako oni utiču na problem.
Najuopšteniji odgovor je da su dete i tinejdžer psihički normalni kada se, u podesnim godinama, oni potpuno uključuju i uživaju u:
 • Učenju novih školskih veština, odlasku u školu ili/i boravku na poslu
 • Odnosima u porodici
 • Odnosima sa vršnjacima i prijateljima i,
 • Igri
Mnogi roditelji prvo diskutuju o brigama u vezi normalnosti svoje dece sa članovima porodice, prijateljima ili sa doktorom, školskim savetnikom, sveštenim licem, a ponekad i vračarama i gatarama. Svi oni mogu pomoći roditeljima isključivo ukoliko usmere porodicu prema dečjem psihijatru, koji će pažljivo saslušati roditelje o njihovim brigama u vezi ponašanja dece i pomoći im da sagledaju:
 • Hronične faktore koji vode do razvoja dečjih razvojnih problema
 • Kratkoročne faktore koji aktiviraju ili će aktivirati dečje probleme
 • Faktore koji pomažu da problemi opstaju
 • Uticaj drugih medicinskih stanja na razvoj problema; i
 • Povezanost intelektualnog, socijalnog, emotivnog razvoja i sposobnosti deteta sa zahtevima škole, porodičnog i socijalnog okruženja
Zasnovano na evaluaciji, dečji i adolescentni psihijatar može:
 • Upoznati roditelje na koji način oni mogu da utiču na normalan razvoj i biti efektivniji u roditeljstvu
 • Da predloži aktivnost ili edukativni program za dete i/ili edukaciju roditelja, koja će podržati procese normalnog razvoja deteta i porodice, ili
 • Sprovesti kratko savetovanje da bi pomogao detetu i roditeljima sa manjim razvojnim problemima, stresnim životnim situacijama ili teškoćama nastalim zbog dečjeg temperamenta,
 • Preporučiti specifičan psihijatrijski tretman ukoliko pregledom ustanovi postojanje psihijatrijskog poremećaja.
 • Preporučiti specifičan psihoterapijski i socioterapijski program ukoliko pregledom utvrdi povezanost simptoma sa porodičnom disfunkcionalnošću ili lošim postupanjem prema detetu
Roditelji, bolje nego iko drugi, znaju svoje dete i znaju šta je uobičajeno ponašanje za njihovo dete. Ukoliko roditelj sumnja da dete ima problem, potrebno je potražiti profesionalnu pomoć. Ponekada je najvažniji upravo taj prvi korak u sticanju sigurnosti o postojanju problema, ali i kako se protiv njega boriti.


 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru