Ocenite članak:
  • 105
(3.18 / 105)

Kada i zašto je povećana urea u krvi?


Autor: dr Aleksandar Marković   

Urea ili karbamid je organsko jedinjenje hemijske formule (NH2)2CO, odnosno po strukturi je diamid ugljene kiseline, a može se smatrati  diamidom karbaminske kiseline. Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. Urea nastaje u procesu razgradnje proteina u jetri u ciklusu ureje. Organizam sintetiše ureu iz amonijaka, produkta razgradnje proteina.

Izlučuje se putem bubrega tj. mokraće. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. Za 24 h čovek izlučuje putem mokraće oko 30 grama uree. Količina izlučene uree je utoliko veća što je ishrana bogatija proteinima. Azotemija ili uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega.

Normalne vrednosti uree u krvi: 2.8 - 7.2 mmol/l

Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica, nekroza) i povrede.

Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre.


 Komentari: 4 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru