Gljivice

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Gljivice | Postavljeno: 18.07.2008
Ocena: 2.81 | Komentari: 0

Epidermophyton

epidermophyton

Epidermophyton spada u jedan od tri roda gljivica koje čine dermatofite. Dermatofiti su keratinofilni mikroorganizmi. Pokazuju poseban afinitet za rožaste strukture kože, dlake i noktiju. Razlog što dermatofiti ne prodiru dublje u subkutano tkivo nije njihova potreba za keratinom, već prisustvo za gljivice inhibišućeg faktora u serumu. Ne izazivaju sistemske infekcije. Jedina patogena vrsta Epidermophyton-a jeste Epidermophyton floccosum. Na mikroskopskom preparatu se vide septirane hife, makrokonidije i hlamidokonidije.
 

Gljivice | Postavljeno: 18.07.2008
Ocena: 2.57 | Komentari: 1

Trichophyton

trichophyton

Trichophyton spada u jedan od tri roda gljivica koje čine dermatofite. Dermatofiti su keratinofilni mikroorganizmi. Pokazuju poseban afinitet za rožaste strukture kože, dlake i noktiju. Razlog što dermatofiti ne prodiru dublje u subkutano tkivo nije njihova potreba za keratinom, već prisustvo za gljivice inhibišućeg faktora u serumu. Ne izazivaju sistemske infekcije. Mogu biti geofilnog, zoofilnog i antropofilnog porekla. Geofilni specijesi žive u zemlji, zoofilni parazitiraju na različitim životinjama a antropofilni na čoveku. Sve tri vrste mogu biti uzročnici bolesti kod čoveka. 

Gljivice | Postavljeno: 18.07.2008
Ocena: 2.72 | Komentari: 0

Microsporum

microsporum

Microsporum spada u dermatofite. Pokazuju poseban afinitet za rožaste strukture kože, dlake i noktiju. Razlog što dermatofiti ne prodiru dublje u subkutano tkivo nije njihova potreba za keratinom, već prisustvo za gljivice inhibišućeg faktora u serumu. Ne izazivaju sistemske infekcije. Mogu biti geofilnog, zoofilnog i antropofilnog porekla. Geofilni specijesi žive u zemlji, zoofilni parazitiraju na različitim životinjama a antropofilni na čoveku. Sve tri vrste mogu biti uzročnici bolesti kod čoveka. 

Gljivice | Postavljeno: 18.07.2008
Ocena: 2.59 | Komentari: 0

Pneumocystis carinii

pneumocystis-carinii

Simptomi i znaci su u vidu povišene telesne temperature, kašlja uglavnom suvog, površnog i ubrzanog disanja, dispneje (otežanog disanja), a u odmaklim slučajevima i simptomima respiratorne insuficijencije.
Ekstrapulmonalna infekcija može da nastane kao posledica diseminacije iz pluća u druge organe-limfne čvorove, slezinu, koštanu srž, jetru, bubrege, srce, mozak, pankreas, kožu i dr. 

Gljivice | Postavljeno: 14.07.2008
Ocena: 2.76 | Komentari: 1

Malassezia furfur

malassezia-furfur

Malassezia furfur spada u rod Malassezia. To su lipofilni kvasci koji se normalno nalaze na koži čoveka i životinja.  Na nativnom preparatu vide se krupne, loptaste spore u vidu grozdova i neseptirane hife. Ne kultiviše se. 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »