Ocenite članak:
  • 0
(0 / 0)

Dijabetes tip 2 i kardiovaskularna oboljenja


Dijabetes i kardiovaskularna oboljenja trenutno su vodeći uzroci smrtnosti globalno, a posebno su prisutni u populaciji sa niskim i srednjim primanjima. Kod osoba sa dijabetesom tip 2 najčešći uzrok smrti jesu kardiovaskularna oboljenja koja obuhvataju srčani udar, koronarnu bolest srca i perifernu arterijsku bolest. Obzirom da je šećerna bolest sve prisutnija, prognoze za povećanje broja osoba sa kardiovaskularnim bolestima su zabrinjavajuće.

Međunarodna federacija za dijabetes pokrenula je onlajn anketu pod nazivom Taking Diabetes to Heart za osobe sa dijabetesom tip 2, kako bi ispitala svest ispitanika o kardiovaskularnim bolestima i definisala postupke koje treba preduzeti u cilju podizanja svesti i poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja.

Taking Diabetes to Heart je onlajn istraživanje koje se sprovodi širom sveta i ima za cilj da prikupi informacije o svesti o kardiovaskularnim bolestima kod ljudi sa dijabetesom tip 2. i ove podatke iskoristi za informisanje o politici i odlučivanju u vezi sa ovom ozbiljnom komplikacijom dijabetesa. Studija će kulminirati sveobuhvatnim izveštajem koji će ukazivati na rezultate pojedinačnih zemalja i globalno.

Međunarodna federacija za dijabetes (MFD) je organizacija od preko 230 nacionalnih udruženja u 165 zemalja i teritorija. Ona predstavlja interese osoba koje boluju od dijabetesa ili su izložene riziku da od njega obole.
Aktivnosti federacije usmerene su ka edukaciji. MDF je povezana sa UN Odsekom za informacije od javnog značaja i u zvaničnim je odnosima sa Svetskom zdravstvenom organizacijom Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru