Ocenite članak:
  • 65
(2.92 / 65)

Deset preporuka za zaštitu od mobilnih telefona


deset-preporuka-za-zaštitu-od-mobilnih-telefona

Grupa od 20 čuvenih kardiologa iz raznih zemalja sačinila je 10 preporuka za zaštitu od štetnih elektromagnetnih talasa koje emituju mobilni telefoni, prenela su francuska elektronska glasila.

  • Prva preporuka je da se korišćenje mobilnih telefona ne dozvoljava deci mlađoj od 12 godina, osim u hitnim slučajevima, jer su organi u razvoju osetljiviji na elektromagnetne talase. Danas, međutim, 18 odsto školske dece poseduje mobilne telefone.
  • Druga preporuka je da se telefon drži na više od jednog metra udaljenosti od tela jer se amplituda magnetnog polja smanjuje 50 puta na udaljenosti od jednog metra.
  • Treća preporuka je da udaljenost od osobe koja razgovara mobilnim telefonom bude veća od jednog metra, tako da se izbegava korišćenje aparata u sredstvima javnog saobraćaja gde se drugi ljudi u blizini pasivno mogu izložiti uticaju elektromagnetnih talasa.
  • Četvrta preporuka je da se izbegava nošenje mobilnih telefona neposredno uz telo i da se mobilni ne drže noću u blizini kreveta.
  • Peta preporuka je da u slučajevima kada mora da se nosi mobilni telefon antena bude usmerena od tela.
  • Šesta preporuka je da se preko mobilnog što kraće razgovara, a sedma da se prilikom razgovora redovno menja uho na kome se drži uređaj i da se on ne približava uhu sve dok pozvana osoba ne podigne slušalicu.
  • Osma preporuka je da se izbegava korišćenje mobilnog kada je slab signal ili prilikom brzog kretanja, na primer u automobilu ili vozu.
  • Deveta preporuka je da se više pribegava korišćenju SMS poruka u komunikaciji, jer se na taj način smanjuje vremensko trajanje izlaganja elektromagnetnim talasima i blizine uređaja u odnosu na telo.
  • Deseta preporuka je da se izabere uređaj s elektromagnetnim talasima koji najmanje prodiru u organizam, što može da se obavi u konsultaciji s operaterom ili pregledom uporedne liste nivoa elektromagnetnih talasa koje emituju različiti modeli uredjaja, a koja se nalazi na sajtu Servan-Šrajbera www.guerir.fr koji je i sam oboleo od raka mozga, objavljeno je na sajtu e-sante.fr.


 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru