Ocenite:
  • 50
(2.4 / 50)

Cor triatum sinister

Cor triatrium sinister (srce sa tri pretkomore) je retka kongenitalna anomalija srca, čini 0,1% svih kongenitalnih srčanih oboljenja.

Uzrok nastanka

Urođene srčane mane nastaju u kompleksnoj interakciji genetskih činilaca i faktora sredine. Vrlo retko se može otkriti uzrok kongenitalne srčane malformacije kao, na primer, rubeola majke ili hronično prekomerno uživanje alkohola majke u toku embriogeneze. Različiti faktori kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti imaju teratogeni efekat. Rizik pojave urođene srčane mane kod dece roditelja sa kongenitalnom srčanom malformacijom je nizak, 2-5%, i ne bi treblo da predstavlja prepreku prilikom planiranja potomstva.

Klinička slika

Cor triatrium sinister se karakteriše postojanjem fibromuskularne membrane koja deli levu pretkomoru na dva (posterosuperior i anteroinferior) dela. Ova anomalija predstavlja prepreku i zastoj za protok krvi kroz plućne vene. Klinička slika može biti različita u zavisnosti od težine opstrukcije. Kod blažih opstrukcija, anomalija je asimptomatska. Ukoliko je opstrukcija veća, raste pritisak u levoj pretkomori, retrogradno se prenosi na plućne vene i dovodi do venske plućne hipertenzije. Tada se mogu javiti dispneja ( otežano disanje) pri naporu ili mirovanju i kašalj, zamor, hepatomegalija ( povećana jetra) i periferni edemi ( otoci), palpitacije ( osećaj lupanja srca), fibrilacije pretkomora.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, EKG-a ehokardiografije (ultrazvuk srca).

Lečenje

Ukoliko simptomi postoje izvodi se hirurška korekcija anomalije.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar