Ajurveda

"Ajur-veda je nauka koja opisuje povoljna i nepovoljna, a takođe i srećna i nesrećna stanja života, zajedno sa onim što je dobro i loše za život, mere za njihovo dostizanje kao i sam život” . Pisani tekstovi ovog celovitog sistema prirodnog zdravlja stari su oko 5000 godina. Vekovima, mudraci i lekari otkrivali su ovu prastaru mudrost.

« Pret. | 1 | 2 | 3 | 4

Članak iz oblasti Ajurveda
Ocena: 2.79 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Ajurveda

ajurveda
Ajur-veda je nauka koja opisuje povoljna i nepovoljna, a takođe i srećna i nesrećna stanja života, zajedno sa onim što je dobro i loše za život, mere za njihovo dostizanje kao i sam život. Pisani tekstovi ovog celovitog tradicionalnog sistema prirodnog zdravlja stari su oko 5000 godina.
 
« Pret. | 1 | 2 | 3 | 4

Vesti:

Ajurveda i varenje

Ajurveda zastupa mišljenje da izbor namirnica ne treba vršiti prema ukusu hrane, već sa aspekta probave - varenja.  Najvažniji princip u ...

Masaža abhyanga i terapija shirodhara

Abhyanga (pomazanje, masaža celog tela) je masaža koja se primenjuje u ajurvedskoj medicini i traje tačno određeo vreme. Shirodhara (polivanje ...