Ajurveda

"Ajur-veda je nauka koja opisuje povoljna i nepovoljna, a takođe i srećna i nesrećna stanja života, zajedno sa onim što je dobro i loše za život, mere za njihovo dostizanje kao i sam život” . Pisani tekstovi ovog celovitog sistema prirodnog zdravlja stari su oko 5000 godina. Vekovima, mudraci i lekari otkrivali su ovu prastaru mudrost.

1 | 2 | 3 | 4 |  Sled. »

Članak iz oblasti Ajurveda
Ocena: 2.91 | Komentari: 0
Piše: dr Dragan Zlatanović

Ajurveda ishrana

ajurveda-ishrana

Ishrana ima veliku i važnu ulogu prema Ajurvedi. Bitan je izbor i kombinacija namirnica. Kada se namirnice izaberu tako da uticaj na Doshe i digestivnu "vatru", a time i na konstituciju, organizam može da stvori dovoljno energije potrebne za telo, duh i dušu.

 
Članak iz oblasti Ajurveda
Ocena: 2.75 | Komentari: 1
Piše: dr Sonja  Ilić

Ishrana Kapha, Pitta i Vata konstitucije

ishrana-kapha-pitta-i-vata-konstitucije
Za svaki tip konstitucije se preporučuje različita vrsta ishrane, koja najviše pogoduje određenoj vatri varenja (Agni). Za mešovite tipove je određivanje namirnica i rasporeda obroka dosta komplikovanije, ali se treba orjentisati prema preovladavajućoj Doshi.
 
Članak iz oblasti Ajurveda
Ocena: 2.72 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Dijete u ajurvedi

dijete-u-ajurvedi
Postoje tri osnovna fluida ili doše koji određuju čoveka. To su vata (kombinacija elemenata vetra i vazduha), pitta (vatra i voda) i kapha (voda i zemlja). Lekar povezuje ajurvedske i alopatske nalaze i zatim razvija tretman ili plan prevencije integrišući oba modela. Isti princip se primenjuje i kada su dijete u ajurvedi u pitanju.
 
Članak iz oblasti Ajurveda
Ocena: 2.79 | Komentari: 0
Piše: dr Sonja  Ilić

Ajurveda, začini u ishrani

ajurveda-začini-u-ishrani
U ajurvedskoj kuhinji začinima se pridaje veliki značaj. Začini doprinose ravnoteži i daju jelima orjentaciju u vezi sa Doshama. Začini su u ajurvedi i lekovita sredstva.
 
Članak iz oblasti Ajurveda
Ocena: 2.85 | Komentari: 2
Piše: dr Aleksandar Marković

Priprema hrane i redosled jela u ajurvedi

priprema-hrane-i-redosled-jela-u-ajurvedi
Priprema hrane po ajurvedi zavisi od konstitucije ličnosti. Za neke osobe je bolja sirova ishrana, a za neke kuvana hrana. Početno svojstvo supstanci hrane se u toku pripreme, termičkog zagrevanja i začinjavanjem menja, što na neke tipove pozitivno utiče.
 
1 | 2 | 3 | 4 |  Sled. »

Vesti:

Ajurveda i varenje

Ajurveda zastupa mišljenje da izbor namirnica ne treba vršiti prema ukusu hrane, već sa aspekta probave - varenja.  Najvažniji princip u ...

Masaža abhyanga i terapija shirodhara

Abhyanga (pomazanje, masaža celog tela) je masaža koja se primenjuje u ajurvedskoj medicini i traje tačno određeo vreme. Shirodhara (polivanje ...